Tea - coffee packaging

Tea - coffee packaging

Tea - coffee packaging

- Bao bì được in chất lượng cao, đường hàn và độ bám dính giữa các màng tốt.
- Nguyên vật liệu sử dụng cho bao bì đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế.
- Bao bì đuợc sản xuất trong môi truờng đảm bảo tính vệ sinh, an toàn thực phẩm.
- Sử dụng nguyên vật liệu đảm bảo chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Sản xuất trong điều kiện cách ly.

CHI TIẾT SẢN PHẨM