Chất lượng

Chất lượng

Chất lượng

Hoạt động sản xuất và kinh doanh của Thavina được xây dựng và tuân thủ theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Thavina không những đã và đang đầu tư các máy móc chuyên dụng cho hoạt động sản xuất mà còn đầu tư dụng cụ, trang thiết bị hiện đại vào trong hoạt động kiểm tra chất lượng ngay từ công đoạn sản xuất đầu tiên nhằm tối ưu hóa chất lượng sản phẩm, gia tăng sản lượng thành phẩm.